Wyszukiwarka

Polityka jakości


Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Głównym celem polityki jakości i bezpieczeństwa żywności SPÓŁDZIELNI PSZCZELARSKIEJ APIS jest projektowanie, produkcja i sprzedaż szerokiego asortymentu miodów pitnych, miodów naturalnych oraz innych produktów pochodzenia pszczelego najwyższej jakości. Ponadto ciągle doskonalimy swoje wyroby, które są bezpieczne dla zdrowia naszych klientów i spełniają wymagania wynikające z przepisów w tym zakresie.

W tym celu postanowiono zatrudnić pracowników kompetentnych i odpowiedzialnych kładąc nacisk na ich szkolenie i doskonalenie umiejętności.

W celu zrealizowania głównego celu SPÓŁDZIELNI PSZCZELARSKIEJ APIS postanowiono:

 • projektować i realizować wyroby zaspokajające potrzeby naszych klientów,
 • produkować wyroby bezpieczne dla zdrowia na podstawie aktualnych wymagań prawnych oraz zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych z wymaganiami Normy PN – EN ISO 22000 : 2006
 • produkować wyroby o standardzie światowym, które przynoszą efekty ekonomiczne dla SPÓŁDZIELNI PSZCZELARSKIEJ APIS.

 

Wytwarzanie produktów wysokiej, stabilnej i oczekiwanej przez rynek jakości oraz bezpiecznych dla zdrowia jest możliwe dzięki:

 • nowoczesnemu wyposażeniu technicznemu linii produkcyjnych
 • wysokiej jakości miodów naturalnych oraz innych surowców, materiałów i opakowań spełniających nasze wymagania
 • wykształconej kadrze, doświadczonej i podnoszącej ciągle swoje kwalifikacje,
 • skutecznemu zarządzaniu procesami Firmy poprzez wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009,
 • wdrożeniu systemu bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006. System zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla organizacji w łańcuchu żywności.
 • zaangażowaniu wszystkich pracowników w realizację strategii i celów firmy
 • wzajemnej i korzystnej współpracy z dostawcami, co pozwala szybko reagować na zmiany sytuacji rynkowej oraz potrzeby klientów.

Kierownictwo Firmy dba o właściwe relacje z otoczeniem i reaguje na potrzeby społeczne zwracając szczególną uwagę na satysfakcję pracowników. Jako Prezes SPÓŁDZIELNI PSZCZELARSKIEJ APIS zobowiązuję się do zapewnienia środków finansowych, technicznych i zasobów ludzkich na realizację polityki jakości.

Powyższa Polityka jest odpowiednio i efektywnie zakomunikowana wszystkim pracownikom SPÓŁDZIELNI PSZCZELARSKIEJ APIS a także systematycznie oceniana przez Kierownictwo.

Lublin, 27 stycznia 2010 r.

Prezes Zarządu

Radosław Janik

 • KATALOG ONLINE
  przejdź do katalogu »
 • ZESTAWY UPOMINKOWE
  przejdź do upominków »
 • MATERIAŁY FILMOWE
  przejdź do wideo »