1939-1944

1939-1944

W okresie okupacji doszło do radykalnych zmian w składzie Zarządu Spółdzielni, a 26 czerwca 1942 roku podjęto uchwałę zmieniającą nazwę spółdzielni na “Apis – Spółdzielnia Handlowo-Przetwórcza z o. u.”.

Władze okupacyjne nałożyły normy kontyngentowe na produkcję pasieczną po 5 kg miodu z pnia pszczelego, którą szczęśliwie udało się zmniejszyć na 2 kg, po staraniach środowiska pszczelarskiego. Za miód płacono cukrem w tej samej ilości.

Nakazem komisarza Spółdzielni zlikwidowano własne sklepy w Warszawie.

W latach 1941-1942 po dokonaniu inwestycji w zakład przetwórczy w centrum Lublina przy ulicy Staszica 5, stał się on zakładem pionierskim – pokazowym oraz największym w Europie Środkowo-Wschodniej.WordPress Video Lightbox