Informacja o BRC

Wyjątkowość miodów pitnych APIS-u to połączenie staropolskich receptur z najnowszymi standardami jakości. W 2004 roku po wieloletnich przygotowaniach zakończono proces wdrażania systemu ISO i HACCAP.

 

Po audycie certyfikującym Spółdzielnia Pszczelarska APIS zdobyła certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm ISO 9001:2001.

 

Jakość produktów jest wartością nadrzędną, dlatego też APIS ciągle doskonali standardy jakości. Istotną rzeczą jest uświadomienie pracownikom ich wielkiej odpowiedzialności za procesy produkcyjne, w których biorą udział i odpowiednie przeszkolenie, aby zagwarantować konsumentom bezpieczeństwo zdrowego produktu.

 

Obecnie w Spółdzielni Pszczelarskiej APIS obowiązuje nowy standard bezpieczeństwa żywności BRC wersja 7 i zgodnie z jej wymaganiami przeprowadzane są wszystkie certyfikacje i audyty.

WordPress Video Lightbox