APIS pracodawcą roku 2015!

APIS pracodawcą roku 2015!

Spółdzielnia Pszczelarska APIS doceniona na Gali Przedsiębiorczości

Nagrodę “Pracodawca Roku” co roku przyznaje Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Kapituła wyłania laureatów spośród odpowiedzialnych społecznie pracodawców, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy sytuacji lokalnego rynku pracy. To już piąta edycja konkursu.

Spółdzielnia Pszczelarska APIS została zwycięzcą w kategorii: “duża-średnia firma”. Dodatkowo wyróżniono Uniwersytet Medyczny w Lublinie i firmę SPOŁEM Distro Sp. z o. o. Spośród małych firm i mikroprzedsiębiorstw za najlepszego pracodawcę uznano Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o. o. Wyróżnienia w tej kategorii przypadły Lubelskiemu Centrum Małych Zwierząt i firmie SANIT Construction Dariusz Karbowniczek.

Rozstrzygnięcie konkursu Miejskiego Urzędu Pracy dla Najlepszego Pracodawcy Roku jest wydarzeniem towarzyszącym przyznaniu Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin. Wyróżnienie tegorocznych laureatów odbyło się 28 października na Zamku Lubelskim podczas Gali Przedsiębiorczości. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk już po raz 9. nagrodził lubelskie przedsiębiorstwa. Główne kryteria konkursowe to: stabilny rozwój, dobre wyniki finansowe, transparentne działanie oraz współtworzenie pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny w kraju i na świecie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym przedsiębiorstwom.WordPress Video Lightbox