Certyfikacja

Certyfikacja

Rejestracja miodów pitnych jako „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” trwała kilka lat i przebiegała w następujących etapach:

2004 r. – podjęcie wstępnych działań mających na celu przygotowanie wniosku o rejestrację miodów pitnych.

09.05.2005 r. – publikacja wniosków o rejestrację miodów pitnych w czterech typach
i skróconej specyfikacji tych produktów w Dzienniku Urzędowym nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

07-10.11.2007 r. – publikacja wniosków o rejestrację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

28.07.2008 r. – rejestracja miodów pitnych: półtorak (GTS), dwójniak (GTS), trójniak (GTS), czwórniak (GTS) w Komisji (WE) zgodnie z Rozporządzeniem Nr 729/2008 z dnia 28.07.2008r.

15.12.2009 r. – Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie jako pierwszy producent wprowadza na rynek miód pitny ze znakiem „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność ”, dzięki pozytywnie zakończonej kontroli zgodności produktu ze specyfikacją przeprowadzonej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w marcu 2017 roku Spółdzielnia po raz kolejny uzyskała Świadectwa Jakości na miód pitny trójniak i czwórniak potwierdzające, że oba miody mogą być oznaczane logo Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Konsument kupując miód pitny trójniak „Staropolski Tradycyjny” oznaczony wyrażeniem lub logo „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” zyskuje pewność, iż produkt ten został wyprodukowany z zachowaniem tradycyjnej, wieloletniej metody.

WordPress Video Lightbox