Kontakt

Zapraszamy serdecznie do skontaktowania się z wybranym Działem naszej firmy:

 

Spółdzielnia Pszczelarska APIS

ul. Diamentowa 23, 20-471 Lublin

Centrala:

tel. 81 744 20 05

Sekretariat:

tel. 81 744 24 10

fax: 81 744 24 10 wew. 13

sekretariat@apis.pl

Księgowość:

tel./fax 81 441 86 45

finanse@apis.pl

Biuro Obsługi Klienta:

tel. 81 744 29 42

tel. 81 745 68 00

fax: 81 744 29 62

spedycja@apis.pl

Dział Handlu i Marketingu:

tel. 81 744 29 42

tel. 81 745 68 00

fax: 81 441 86 46

info@apis.pl

Sklep firmowy:

tel. 81 744 20 05 wew. 15

fax: 81 744 20 05 wew. 14

sklep@apis.pl

Dział zaopatrzenia:

zaopatrzenie@apis.pl

Dział Kadr:

kadry@apis.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie (ul. Diamentowa 23, 20-471 Lublin, telefon kontaktowy: 81 744 24 10).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania odpowiedzi na przesłane pytanie.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak odpowiedzi na zadanie pytanie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

WordPress Video Lightbox