1944-1949

1944-1949

Przejście frontu wojennego przez Lubelszczyznę w 1944 roku było bardziej bolesne dla Spółdzielni a straty materialne rozleglejsze aniżeli w działaniach wojennych w 1939 roku.

Nie mniej jednak niebawem przystąpiono energicznie do odbudowy majątku i stanu kadrowego zakładu. W 1945 roku uruchomiono filię w Krakowie przy ul. Floriańskiej.

W tym okresie czyniono starania o powrót do dawnej nazwy Spółdzielni, czyli zamiast “Apis – Spółdzielnia Handlowo-Przetwórcza z o. u.” – “Związek Pszczelarzy” Spółdzielnia z o. u., które zakończyły się z sukcesem i zapisem sądowym 25 lutego 1946 roku.

Równolegle postępował proces wyraźnej centralizacji Spółdzielni. W konsekwencji w 1950 roku doszło do wykreślenia z rejestru sądowego “Związku Pszczelarzy” Spółdzielni w Lublinie i połączenia jej ze Spółdzielniami Ogrodniczo-Warzywniczą Lublin-Motycz z o. u. oraz Zbytu Owoców i Warzyw z o. u. w Lubartowie, z wiodącą rolą tej pierwszej. Wkrótce potem wydano zarządzenie o upaństwowieniu spółdzielni mleczarskich, oszczędnościowo-pożyczkowych i ogrodniczo-pszczelarskich, co w praktyce oznaczało prawie 8-letni okres zawieszenia działań spółdzielczych.

Dopiero w roku 1957 udało się przywrócić formy spółdzielcze, jednakże znacznie już okrojone.WordPress Video Lightbox