Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Flag_of_Europe.svg PROW-2014-2020-logo-kolor

Operacja pn. „ STAROPOLSKIE MIODY PITNE – TRADYCJA UKRYTA W KROPLI MIODU”
mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 WordPress Video Lightbox