INFORMACJA O IFS 2021

Wyjątkowość miodów pitnych APIS-u to połączenie staropolskich receptur z najnowszymi standardami jakości. W 2004 roku po wieloletnich przygotowaniach zakończono proces wdrażania systemu ISO i HACCAP.

 

Po audycie certyfikującym Spółdzielnia Pszczelarska APIS zdobyła certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm ISO 9001:2001.

 

Jakość produktów jest wartością nadrzędną, dlatego też APIS ciągle doskonali standardy jakości. Istotną rzeczą jest uświadomienie pracownikom ich wielkiej odpowiedzialności za procesy produkcyjne, w których biorą udział i odpowiednie przeszkolenie, aby zagwarantować konsumentom bezpieczeństwo zdrowego produktu.

 

Obecnie w Spółdzielni Pszczelarskiej APIS obowiązuje standard bezpieczeństwa żywności IFS Food wersja 6.1 i zgodnie z jego wymaganiami przeprowadzane są wszystkie certyfikacje i audyty.

 

CERTYFIKAT IFS 2021

WordPress Video Lightbox