Przedsiębiorcze dzieciaki w Spółdzielni Pszczelarskiej APIS

Przedsiębiorcze dzieciaki w Spółdzielni Pszczelarskiej APIS

„Przedsiębiorcze dzieciaki” to pilotażowy projekt realizowany przez Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, we współpracy z lubelskimi firmami.

W projekcie bierze udział ok. 200 uczniów w wieku 6-10 lat z lubelskich szkół podstawowych. Jego celem jest nauka dzieci podstaw przedsiębiorczości, przydatnych w przyszłości na rynku pracy i pomocnych w rozwijaniu kariery zawodowej, a także inspirowanie do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji.

16 oraz 17 kwietnia 2018r. Przedsiębiorcze dzieciaki z Przedszkola nr 14 , pod przewodnictwem biznesowego Koziołka, odwiedziły Spółdzielnię Pszczelarską APIS. Na miejscu odbyły się zajęcia, na których uczniowie poznali firmę, dowiedzieli się jakie korzyści płyną dla nas z pracy pszczół, do czego możemy używać miodu, skąd bierze się miód w ulu oraz w jaki sposób pszczoły go produkują. Podczas spotkania odbyła się m.in. degustacja miodów, doświadczenia z miodem i prezentacja filmu o pszczołach. Ostatnim etapem była wizyta w Sklepie Firmowym, gdzie zapoznali się z narzędziami pszczelarskimi oraz produktami wykonanymi z miodu. Podczas odwiedzin w Spółdzielni Pszczelarskiej APIS do przedsiębiorczych dzieciaków oraz biznesowego Koziołka dołączyła Pszczółka Apisa.

W ramach uczestnictwa w zajęciach uczniowie przygotowali własnoręcznie wykonany ul z pszczołami i wierszyk…

APIS to firma znana w Lublinie.

Z produkcji miodów przepysznych słynie.

Słyszała o niej też Polska cała.

Bo pysznym miodem Polskę oblała.

APIS jest firmą znaną na świecie.

A z czego słynie? To wszyscy wiecie!

DZIĘKUJEMY! DZIĘKUJEMY!
WASZE PYSZNE MIODY JEMY!WordPress Video Lightbox