LATA 2000-2004

LATA 2000-2004

W nowy wiek Spółdzielnia Pszczelarska “apis” wkroczyła z dużymi nadziejami i planami na przyszłość. Ugruntowana pozycji na rynku, wzrost popytu na produkty Spółdzielni zarówno w asortymencie miodów naturalnych jak i pitnych, pozwoliły firmie na dość odważne plany rozwojowe czy inwestycyjne. Rozpoczęto proces, który miał na celu gruntowną modernizację zakładu oraz ulepszanie parku maszynowego oraz inwestycje w nowe, współczesne technologie. Działania te wynikały z potrzeby modernizacji zakładu, jego dostosowania do warunków rynkowych w przededniu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej i coraz to bardziej wymagającego konsumenta.

Pierwsze prace inwestycyjne rozpoczęły się od wymiany taboru transportowego apis-u.

Dbając o ochronę środowiska naturalnego spółdzielnia w roku 2001 zdecydowała się na wybudowanie na terenie zakładu nowoczesnej kotłowni gazowej a tym samym rezygnację z kotłowni węglowej. Ponadto dokonano gruntownej modernizacji zakładu produkcyjnego, przebudowy i remontów większości pomieszczeń.

Dalsze kroki podjęte przez apis były związane z procesem przygotowawczym do wprowadzenia systemu zarządzania jakością oraz systemu HACCP. W marcu 2004 roku zakupiono i uruchomiono nową, najnowocześniejszą w Polsce linię do rozlewu miodów pitnych, która pozwaliła na wyraźne zwiększenie możliwości produkcyjnych do 2500 butelek miodu pitnego na godzinę.

W listopadzie 2004 roku zakończono trwający ponad 2 lata proces wdrażania sytemu ISO i HACCP i po audycie certyfikującym Spółdzielnia Pszczelarska “apis” zdobyła certyfikaty w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży miodów pitnych, skupu, standaryzacji i sprzedaży miodów naturalnych z zachowaniem wymagań Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), spełniając wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2001, DS 3027 E:2002.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2004 roku została zmieniona nazwa spółdzielni ze Spółdzielnia Pszczelarska “apis” na SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE. Jednocześnie wizualizacja graficzna – logo, kolorystyka itp., pozostały bez zmian.

Kontynuując działania inwestycyjne w połowie 2005 roku spółdzielnia zajęła się kompleksową modernizacją laboratorium kontrolno-badawczego wyposażając go w precyzyjną aparaturę kontrolno-badawczą, m.in. chromatograf cieczowy.

Na początku nowego wieku APIS koncentrował się w dużym stopniu na dbałości o produkt, dokonując modyfikacji etykiet, uzupełniając ofertę o nowe rodzaje miodów oraz o opakowania souvenirowe. Szczególnie rok 2004 obfitował w debiuty rynkowe z nowymi opakowaniami. W kwietniu wzbogacono ofertę o małe buteleczki 250 ml w pełnej gamie miodów pitnych od Półtorak, poprzez Dwójniaka, Trójniaka a na Czwórniaku skończywszy. W lipcu na bazie małych butelek wprowadzono zestaw prezentowy miodów pitnych 3 x 250 ml (“Jadwiga”, “Kurpiowski”, “Piastowski”), który został entuzjastycznie przyjęty przez rynek, ze względu na swoje szlachetne opakowanie a przy tym dostępną cenę. Ten sukces towarzyszył zarówno nowej pojemności butelek 250 ml. W IV kwartale tego roku urozmaicono również asortyment miodów naturalnych, wprowadzając do obrotu zestaw miodów naturalnych 3 x 225 g (miód wielokwiatowy, gryczany, lipowy), który będąc na etapie wprowadzenia produktu na rynek notuje coraz większe zainteresowanie wśród konsumentów.

Gros sprzedaży produktów spółdzielni odbywa się w oparciu o handel obcy, a coraz większe znaczenie mają w nim duże sieci handlowe. Eksport stanowi wyraźny udział w strukturze sprzedaży firmy. Eksportowane są głównie miody pitne, do takich krajów jak: Niemcy, USA, Japonia, Kanada oraz Austria.

Spółdzielnia brała udział w wielu imprezach targowych na arenie międzynarodowej. W pierwszym półroczu roku 2005 odwiedziliśmy targi Salon International de l’Agriculture SIA 2005, Paryż oraz targi FOODEX 2005, Tokio.WordPress Video Lightbox